ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektryk
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Ślusarz
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektryk
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik żywienia i usług gastronomicznych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Liceum Ogólnokształcące - bezpieczeństwo narodowe
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Kierowca mechanik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik logistyk
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Rolnik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik mechatronik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Mechanik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Branżowa Szkoła I stopnia
Oferta edukacyjna dla dorosłych 2019/2020


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to zaoczna forma edukacji

Nauka w nim odbywa się średnio co dwa tygodnie: w soboty
od 8:00 do 16:30 i w niedziele od 8:00 do 14:40. Oferta Liceum kierowana jest do absolwentów gimnazjów, ośmioklasowych szkół
podstawowych (wówczas nauka trwa trzy lata) oraz do absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (nauka trwa dwa lata).
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zdobywasz wykształcenie średnie, które jest przepustką do:
 uzyskania tytułu technika,
 zdania matury,
 kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego dla dorosłych. Program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach. Ukończenie Kursów umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Na Kurs mogą uczęszczać osoby, które ukończyły 18 lat, są po studiach wyższych, szkoleśredniej, zasadniczej szkole zawodowej, gimnazjum lub szkole podstawowej.
Ukończenie Kursu zapewnia:
 podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 możliwość zmiany pracy
 zdobycie nowego zawodu,
 uzupełnienie Twojego wykształcenia.
Słuchacz może uzyskać tytuł zawodowy lub tytuł technika po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia.
CKZ organizuje kursy przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, polski, j. obcy i inne. Gwarantuje naukę obsługi komputera i języków obcych, proponuje: kurs języka angielskiego - poziom podstawowyi zaawansowany; kurs języka niemieckiego - poziom podstawowy i zaawansowany; kurs języka niemieckiego dla opiekunek osóbstarszych.
GWARANTUJEMY!
 Bezpłatne kursy i szkolenia lub ich najniższe ceny w regionie.
 Świetnie przygotowaną, doświadczoną i życzliwą kadrę pedagogiczną.
 Doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe.
 Darmowe materiały egzaminacyjne dla każdego słuchacza.
Uwaga! Organizujemy również szkolenia na zamówienie! Zapraszamy!


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy